Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čerpė̃
Straipsnelis:
Lie. čerpė̃ paskolintas iš s. r. kalbos (Būga ZslPh I 29, Fraenkel LEW 73). Sl. *čerpъ ‘molinio indo šukė; senas molinis puodas; molinė šukė’ (plg. slov. črẹ̑p, -pa ‘sudaužyto puodo šukė’, dial. ‘molinis puodas’, ryt. ‘čerpių rūšis’, le. pasen. trzop (vietoje *trzep) ‘indo šukė’, dial. ‘molinis puodas’, bažn. r. чрепъ, чрѣпъ ‘molinė šukė’, r. чéреп, pl. черепá ‘taurė, šukė’). Artimų atliepinių trūksta, arčiausiai yra: pr. kerpetis, la. šķirpta ‘šukė, szezerba’, s.v.a. scirbi ‘šukė, molinis puodas’, skr. karpara- m. ‘šukė, puodas, taurė’; visi < ide. *(s)ker-po : *(s)ker- ‘pjauti, kirsti’; Trubačev RT 227–228 mano, kad gal galėjo kilti iš ide. *ker- : *kor- : *kr- ‘molis’ : ‘pinti’.
Šaltinis:
SłPr II, 159–160

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas