Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čestavóti, čẽstavoti
Reikšmė:
gerbti; viešėti svečiuotis
Straipsnelis:
Lie. čestavóti : čẽstavoti ‘gerbti; viešėti, svečiuotis’ < br. dial. честовáць, -тýю ‘t. p.’, чaстaвáць (Nosovičiaus) ‘vaišinti’. Sl. *čьstovati čьstujǫ ‘gerbti, rodyti pagarbą’ (plg. le. częstować, s. le. džn. czestować ‘vaišinti; duoti kam nors valgyti, gerti ar lauktuvių’, s.-kr. štȍvati štȕjēm vak. ‘gerbti’, r. dial. чéстовать ‘gerbti, šlovinti, svečiuotis, viešėti, rodyti simpatiją, reikšti pagarbą’) – denominatyvas iš sl. *čьstь su priesaga -ovati.
Šaltinis:
SłPr II, 316

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas