Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiū́tys
Reikšmė:
daugybė, didelis skaičius
Straipsnelis:
Priklauso šakniai ide. *teu̯(ə)- ‘kilti, pusti, tinti, didėti’ [į kurios žodžių šeimą įeina taũsti (-sta) ‘lysti, menkti, nykti, […] alpti’, nu-taũsti (-sta, -čia) ‘užmiršti savo giminę[…]’, tautà ‘giminė, gentis, gens, natio’, taũsti (-čia) ‘ilgėtis, liūdėti’ tautà ‘ilgėjimasis liūdesys’[…], čiūtinti ‘labai kruopščiai prižiūrėti’ ir kiti – plačiau žr. taũsti (-čia) ‘ilgėtis, liūdėti’], plg. lie. čiū́tys ‘daugybė, didelis skaičius’ LKŽ II 186 (dėl reikšmės plg. go. managei ‘liaudis’ : manags ‘gausus, daugus’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1976, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas