Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čižikas
Reikšmė:
Carduelis spinus
Straipsnelis:
Lie. čižikas ‘Carduelis spinus’ (LKŽ II 194) < le. (nuo XVI a.) czyżik, dial. czyżyk, cyżyk, cyzyk ‘t. p.’, sl. čižikъ ‘Carduelis spinus’ (plg. bž. r. чижикъ ‘acanthis’, r. чи́жик) – dem. iš sl. *čižь ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr II, 218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas