Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiaũžti
Reikšmė:
slysti
Straipsnelis:
Mūsų duomenimis slov. leksemos čûžje ‘kukurūzų kiautai, kevalai, luobas, lukštai’, čȗžka ‘kasa, šilkinė juosta’, veiksmažodis čúžiti ‘(nu)plėšti šiaudus’ [ir kt.] neturi artimų atitikmenų sl. kalbose. Vis dėlto būtina nurodyti bl. kalbų paraleles: lie. čiaũžti, čiuĩžti ‘mingere, heimlich schleppen’, la. čužas ‘sausi lapai’, čuži ‘seni šiaudai ar šienas pakratams’, čūkšļi ‘šiukšlės’, čužinât ‘šnibždėtis’. Fraenkelio (LEW Liefg. 1, 74) nuomone šios bl. leksemos yra garsažodinės kilmės.
Šaltinis:
Куркина 1971 (1973)b
Antraštė:
čiaũžti
Straipsnelis:
žr. čiaužti
Šaltinis:
Куркина 1971 (1973)b
Antraštė:
čiaũžti
Straipsnelis:
žr. čiaužyti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas