Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiaudėti
Straipsnelis:
Visi žodžiai, žymintys sąvoką ‘čiaudėti’, yra pamėgdžiojamosios kilmės. Lie. čiaudėti, la. šķaut, šķaudēt, skr. kṣu- < *kseu-, *skeu-; s. sl. kuchnovenije (daiktavardis), r. čichat’ ir t. t. < *keu-s- (*kūs-); ir t. t. Visų šaltinis ide. *ksneu- (?), pamėgdžiojamosios kilmės. Kitą grupę sudaro žodžiai, kilę < ide. *pster-, pamėgdžiojamosios kilmės (lo. sternuere, arm. p’rnč̣em ir t. t.). Dar kiti (s. isl. fnȳsa, s. ang. gefnēsan) etimologiškai siejami su veiksmažodžiais pūsti, iškvėpti.
Šaltinis:
Buck 1949, 263

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas