Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiaũpti
Straipsnelis:
Br. чаўпцí „kalbėti daug išgalvotų dalykų apie žmogų; plepėti niekus“, чаўпня́ „plepys“ baltarusių kalboje neturi etimologijos, o dėl fonetikos (junginys -аўп- nebūdingas baltarusių kalbai) galima manyti, kad kilo iš lie. čiaũpti, plg. lie. čiaupýti, čiópčioti. Br. чаўпня́ specifinis baltarusių kalbos darinys, atsiradęs iš skolinto br. чаўпцí.
Šaltinis:
Лаучюте 1970, 200–201
Antraštė:
čiáupti
Straipsnelis:
žr. čiupà
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas