Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čióžti
Straipsnelis:
žr. čiaužyti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 207
Antraštė:
čiõžti
Reikšmė:
бить, хлестать, стегать
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. c’uška, c’'užka – le. ‘прорубь на льду’ <= lie. čiõžti ‘бить, хлестать, стегать’, čiuožke važiuoti ‘обычай ездить на санях во время масленицы, чтобы хорошо рос лен’. Dar žr. ištranka
Šaltinis:
Веренич 1989, 198–199

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas