Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiõbras
Reikšmė:
Saturcia
Straipsnelis:
žr. čėbras
Šaltinis:
SłPr II, 189–190
Antraštė:
čiõbras
Straipsnelis:
Slaviškas su žemės ūkiu susijęs augalo pavadinimas.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 458

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas