Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čirikúoti
Reikšmė:
čiulbėti
Straipsnelis:
Lie. čirikúoti – tikslus atliepinys šalia sl.*čirikati ‘čiulbėti’: slov. čiríkati ‘t. p.’, le. dial. czyrykać ‘t. p.’, r. чири́кать ‘t. p.’ – garsažodinės kilmės, plg. lie. čirìk!, čir̃-čir̃!, slov. czyryk!, r. чирик-чирик!
Šaltinis:
SłPr II, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas