Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čir̃pti
Straipsnelis:
Lie. čir̃pti, čirpénti, čirplys su c-: cir̃pdinti, cirpìkas, visi gali būti lyginami su rum. a ciripí ‘čiulbėti, čirškėti’. Šie žodžiai neabejotinai susiję su v.a. zirpen, ang. chirp, rum. a ciripí buvo laikomas veng. csirpelni, csiripelni skoliniu. Tačiau Cioranescu jį kildina iš ištiktuko ciríp!, kuris yra onomatopėjinės kilmės.
Šaltinis:
Rădulescu 1981
Antraštė:
čir̃pti
Straipsnelis:
[Lie. žodžiams, kuriuos dėl jų pavidalo galėtume laikyti baltiškais, A. Sennas siūlo gana racionalių ir pamokomų aiškinimų:] Lie. čir̃pti, cir̃pti < vo. zirpen / plg. ang. to chirp [žr. A. Senn, Zur Frage des deutschen Einflusses auf das Litauische, Instituto Universitario Orientale. Annali, Sezione linguistica 1959, I, Napoli, 65–78].
Šaltinis:
Топоров 1963d, 259
Antraštė:
cir̃pti
Straipsnelis:
žr. čirpti
Šaltinis:
Топоров 1963d, 259

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas