Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiukna
Reikšmė:
estas
Straipsnelis:
Lie. čiukna, (-ė) ‘estas, (-ė)’ < la. tarm. čukna (< r. чухнá ‘estas, suomis’: Чудь): cziukna, -tšuknis, e…; LKŽ iš šnektų išnyrantis čiuknà ‘nevala, storžievis’ gal ne visur laikytinas vienu ir tuo pačiu žodžiu ir gal bent palatvėje (Joniškio pusėje) irgi galėtų būti panašiai kildinamas iš la. čukna, tik jau kita reikšme – ‘kas nesiprausęs, neprasišvietęs’, nors labai abejotina, kad čia, Lietuvos pasienyje, latviams tas žodis pažįstamas (kol kas nurodyta iš šiaurės rytų Latvijos).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 12

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas