Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiùpti, čium̃pa
Straipsnelis:
Lie. čiùpti reikšmę ‘čiupinėti’ galėjo įgauti dėl r. ščúpatь įtakos. Dėl pradžios č-: be kitų atvejų, kai lie. č- < slavų š-, dz-, šč-, sr- ir t. t., iš 71 pavyzdžio, pateikto Fraenkelio žodyne, 16 atvejų yra č- veldiniai ir 8 – onomatopėjinės kilmės žodžiuose. Lie. čiupti < ide. *teu-p-, *tup-, bet pradžios č- taip pat gali būti < ide. *k-. Lie. čiumpu formos atžvilgiu sutampa su rum. ciúmp ciómp ‘suluošinto žmogaus ar gyvulio kūno dalis’, ciúmpav ‘sužalotas, nupjautas, suluošintas’, ciumpéi ‘kubiliaus įrankis; kas nors sutrumpinta’ ir t. t. Lie. čiupti, rum. a ciupí ‘gnybti’, alb. çupís, -t ‘įkąsti, įgelti’, visi < ide. *(s)keu-, *(s)kup-
Šaltinis:
Rădulescu 1981

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas