Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiùrmaitis
Reikšmė:
murzina vaikų baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. čiùrmaitis ‘tokia baidyklė’ ‘murzina vaikų baidyklė’ (Mosėdis), plg. čiurà ‘apsileidėlis, apšepėlis’, čiùrti ‘purvintis, teptis’, čiur̃myti ‘prastai skalbti’.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas