Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čystas
Straipsnelis:
Lie. čystas atėjęs iš slavų, plg. s. sl. čistŭ, s.-kr. čist, r. čistyj, le. czysty, jie savo ruožtu giminiški pr. slūstan (acc.) ‘švarus’, skīstint ‘valyti, švarinti’, lie. skystas, la. šķīsts ‘švarus, skaidrus’, visi iš šaknies, matomos s. sl. cěditi ‘košti’, lie. skiesti, s.v.a. heitar ‘šviesus, spindintis’, s. ang. hādor ‘šviesumas (dangaus)’, skr. ketu- ‘šviesa, forma’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1081
Antraštė:
čỹstas
Straipsnelis:
Lie. čỹstas (Skardžius 58) paskolintas iš br. чы́сты ‘švarus, aiškus, tyras, tikras, teisingas, grynas’ ar le. (nuo XIV a.) czysty ‘t. p.’. Sl. *čȉstъ ‘nepaliestas, teisingas, tikras, geras, gražus, švarus, tyras, skaistus, lygus, neapaugęs, grynas’ (plg. slov. čìst, s. r. чистыи.
Šaltinis:
SłPr II, 213–214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas