Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čỹstyti
Straipsnelis:
Lie. čỹstyti (Skardžius 58) paskolintas iš le. czyścić (nuo XIV a.) ‘valyti, švarinti’ ar br. чы́сціць чы́шчу чы́сцім ‘t. p.’. Sl. *čȉstiti ‘t. p.; kastruoti’ (plg. slov. nuo XVI a. čístiti ‘valyti, švarinti; sijoti’) – denominatyvas iš sl. *čistъ ‘švarus, tyras’.
Šaltinis:
SłPr II, 209–210

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas