Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ė́da
Reikšmė:
valgymas, ėdimas
Straipsnelis:
[Pateikiu pamarėnų (tiksliau pagal Lorenco skirstymą – slovincų, kašubų, saborų), kitų slavų kalbų ir baltų atitikmenis:] 9) Pamar. jwda ‘valgis, patiekalas’ (be to, rytų sl., bulg. ir s.-kr. [192] ryškiai skiriasi savo reikšmėmis) ~ lie. ė́da, la. ȩ̄da ‘masalas, jaukas’, pr. īdai f. ‘valgis, patiekalas’ ← bl.-sl. ēdā f. ‘Essen’.
Šaltinis:
Hinze 1984b, 192–193
Antraštė:
ė́da
Reikšmė:
Essen, food
Straipsnelis:
[Recenzuojamas V. Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“, II, I-K (1993); III, L-P (1996).] V. Mažiulis 16 psl. pr. īdai ‘Essen, food’ (‘maistas’) (nom. sg. fem.) kildina iš *īda < *īdā < *ēdā. Pastarieji fiksuojami baltų ir slavų kalbose (lie. trm. ė́da, la. ȩ̄da, r. eda) ir yra kilę iš *o/ – kamieno būdvardžio. Plg. pr. īstai : *īsta < *īstā < *ēstā.
Šaltinis:
Schmalstieg 1997, 249

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas