Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ėdýbos
Reikšmė:
ėdimas, valgymas
Straipsnelis:
Už pietų slavų *ědьba ‘valgymas, valgis’ gretinimo su lie. ėdýbos neįmanoma įžiūrėti bendro bl.-sl. vedinio. Viena, čia ne ta pati, o skirtingos bei kitoniškai susidariusios priesagos: sl. *-ьba, manoma, atsiradusi prie paveldėtinės priesagos *-ba (< ide. *-bhā prišlijus pamatinių * abstraktų kamiengalio balsiui, o bl. *-ībā savo (ne ) panašiai yra gavusi veikiausiai iš pamatinių veiksmažodžių bendračių (tipo gan-ýba : ganý-ti opozicijas pakeitus opozicijomis gan-ýba : gãn-o, -ė). Antra, lie. ėdýbos žodžiu pavadintas porelės lyg ir apeiginis dvilypio riešuto krimtimas – iš čia pasirinkimas daugiskaitinės priesagos formos, būdingos švenčių bei apeigų pavadinimams (plg. lažýbos, vedýbos), ir labai gali būti, kad tai visai nesenas žodis, gal net paties A. Juškos okazinis darinys.
Šaltinis:
Urbutis 1998f, 297–298

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas