Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ėskà
Reikšmė:
apetitas
Straipsnelis:
žr. ėdesys
Šaltinis:
Иванов 1981, 200–201
Antraštė:
ėskà
Reikšmė:
maistas, apetitas
Straipsnelis:
[Aptariami vienas nuo kito besiskiriantys bl. ir sl. vediniai, pamatuoti ide. *ed-, yra ganėtinai ankstyvi:] 1. Sl. kalbos nepažįsta -s-k- vedinių, besiremiančių ide. *ed-, o lie. kalba gali tokiais dariniais pasigirti, plg. lie. ėskà ‘maistas; apetitas’, ė̃skena ‘apetitas’, ė̃skus, ‘kas daug valgo, обжора’, ėskùs, -i ‘ėdrus’. Lie. ėskà < *ēd-s-ga ‘maistas’. Stebėtina, jog sutampa lie. ir lo. žodžio šaknies vokalizmas. Sl. kalbos paveldėjo formą be -k- (*ēd-s-a), kurią regime slypint r. яса ‘maistas’, plg. s. v. a. ās < *ēd-s-o (ē ilgasis!) ‘maistas’.
Šaltinis:
Эккерт 1980, 76
Antraštė:
ėskà
Reikšmė:
Futter, Appetit, Freßlust
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. Kartais naujadarą rodo tam tikra šaknies ir afiksų kombinacija. *h₁ēd-s-keh₂- ‘Futter’: lo. ēsca ‘id.’, lie. ėskà ‘Futter, Appetit, Freßlust’, la. êska ‘Vielfraß’.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 186
Antraštė:
ėskà
Reikšmė:
Futter, Appetit
Straipsnelis:
žr. ėdesis
Šaltinis:
Casaretto 2004, 570

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas