Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
į́dėlis
Reikšmė:
pokarm wzięty na drogę lub w podróż
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių perintegracijos procesais.] Tačiau lie. į́dėlis ʻpokarm wzięty na drogę lub w podróżʼ < įdė́ti ʻwłożyćʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas