Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įkurtuvės
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos lenkų kalbos baltizmus (žr.: Лаучюте, Словарь балтизмов в славянских языков, 1982), kurie fiksuojami jau senojoje lenkų kalboje:] inkurtowiny ‘įsikėlimas į naują butą’ (dabar inkrutowiny) : 1700 – lie. įkurtuvės
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 349

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas