Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įkyrėti
Straipsnelis:
Su sl. šaknimi *čer- (s. v. czart) F. Sławskis sieja ne tik lie. kerė́ti ‘žavėti, burti’, bet ir kirė́ti ‘gniewać się, złościć się’, į-kirus ‘wrogi’. Viena, šie žodžiai netiksliai užrašyti ir paaiškinti (turėtų būti: į-kyrė́ti, -ỹri, -ė́jo ‘nusibosti, įkyriam pasidaryti’, į-kyrùs ‘nuobodus’). Antra, jų ryšys su kerė́ti (ir su le. czar ‘žavesys, burtai’) abejotinas; patikimiau sieti (kartu su į-kìrsti, -sta, -o) su būdvardžiu atkarùs ‘įkyrus, atkaklus’, kuris dėl reikšmės ‘atlašus’ kartu su at-kárti, -ką̃ra, -kãro ‘atsilošti’ negali būti skiriamas nuo veiksmažodžio kárti (kãria, kórė).
Šaltinis:
Urbutis 1958, 216–217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas