Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įlanka
Straipsnelis:
Lie. įlanka (: lie. lenkti). Kai kuriose kitose ide. kalbose žodis, žymintis įlanką, taip pat etimologiškai siejasi su žodžiais, žyminčiais ‘išlenktą formą’. Pvz., da. bugt ‘įlanka’, v. ž. bucht ‘t. p.’ ir t. t., giminiški su s. ang. byht ‘lenkti’’; jie kilo iš go. biugan ‘lenkti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas