Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įmìgti
Straipsnelis:
[Aptariami kai kurie prūsų ir lietuvių kalbos veiksmažodžių atitikmenys.] […] pr. enmigguns (3 sg. praet. ismigē [originale – ismīge]), plg. lie. įmìgęs, įmigaũ įmìgti […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas