Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įpėdinis
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘įpėdinis, paveldėtojas’, paprastai būna padaryti iš žodžių, žyminčių sąvokas ‘dalintis’, ‘turtas’, ‘tėvas’, ‘senelis’ ir pan., arba anksčiau tiesiog reiškė ‘pasekėjas’; kartais giminiški sąvokoms ‘našlaitis’, ‘našlys’. Lie. įpėdinis : lie. pėda. Semantiškai plg. s. sl. naslědĭnikŭ, s.-kr. nasljenik, r. naslednik, giminiškas r. sled ‘pėdos, žymė’.
Šaltinis:
Buck 1949, 780

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas