Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
į̇́sčia
Straipsnelis:
žr. įsčios
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 54–55
Antraštė:
sčia
Straipsnelis:
Leksemose lie. sčia, sčios bei la. ìekša(s) ‘vidus, žarnos’ kai kurie tyrėjai įžvelgia preverbą *in (resp. *en) bei priesagą *-(s)ti̯ā (Bezzenberger 1877, 40; Endzelīns 1971, 395; Būga 1958, 590; Trautmann 1923, 69; Skardžius 1943, 332; Specht 1944, 197; Otrębski 1965, 241). Pasak Ambrazo, gal šiam darybos tipui priklausė ir bl. *mor-ti̯ā.
Šaltinis:
Ambrazas 2003, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas