Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įsidúoti
Straipsnelis:
Pr. endāst sien ‘pasistūmėti’, ‘įeiti’ siejama su lie. įsidúoti, la. iedoties, le. wdat się, r. вдáться, s.-kr. у́дати се ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 39–40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas