Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įsnaujė̃
Straipsnelis:
žr. įsčios
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 54–55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas