Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įtaikùmas
Reikšmė:
teikti
Straipsnelis:
Pr. enteikūsna 'būdas, forma; nustatymas, tvarka' ir t. t. Subst. abstr. deverb. iš *en-teik su suff. -sna. Ištisas žodis siejamas su lie. įteikùmas, įteikà, įtaikùmas, įtaikà, į̃tikimas, įtikimybė ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas