Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
į̇̃tampas
Reikšmė:
jėga, įtampa
Straipsnelis:
[Rytų tocharų kalboje prieš priebalsį p esantis a paprastai yra labializuojamas ir galų gale išvirsta o. Pateikiu žodžius, kurie nepaklūsta tokiam dėsniui:] 10. Toch. tampe ‘jėga’ žinoma < ide. *tomp- (plg. lie. trm. į̇̃tampas ‘jėga, įtampa’, dažniausiai f. į̇́tampa) – taip siūlo V. Windekensas (Révue des Études indoeuropéennes, II, 127).
Šaltinis:
Hilmarsson 1986, 187

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas