Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įvėksė́ti
Reikšmė:
įeiti vauksint, vambrijant, tauškiant, zaunijant
Straipsnelis:
Šlapelio žodyne pateikti lie. veiksmažodžiai įvėksė́ti (praes. įvėksiu) ‘įeiti vauksint, vambrijant, tauškiant, zaunijant’ ir išvėksė́ti galbūt yra giminiški su la. vēkš(ē)t (praes. vēkšu). Latvių kalbos tarmėse taip pat fiksuojamas veiksmažodis vēkt, -cu ‘vēkšt; neaiškiai skambėti’ : stygos, viela.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 339

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas