Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šaižùs
Straipsnelis:
Lie. šaižùs (atliepia žodžiui gaižùs ‘im Halse nachbitternd’) ‘šiurkštus, aštrus, aitrus (apie vėją, orą) ‘gali būti kilęs dėl asimiliacijos iš *saižùs (plg. pvz. šeržiañtas, šviežùs ir šlũžyti) ir tada būtų giminiškas su lo. saevus ‘įniršęs, siaučiantis’, la. sĩvs ‘aitrus, aštrus, šiurkštus’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 336
Antraštė:
šaižùs
Straipsnelis:
[…] ‘Schwebeablauto’ variantas *sh₂ai̯- [iš šaknies *sah₂i̯- žodžiuose, reišk. ‘skausmą, ligą, versehren’] galėtų slypėti lytyje lie. šaižùs ‘rauch, scharf’ [plačiau žr. ž. sývai].
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 57
Antraštė:
šaižùs
Straipsnelis:
žr. pašáiža
Šaltinis:
Urbutis 1998a, 55–57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas