Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šakės
Straipsnelis:
Lie. šakės (pl.) gimin. lie. šaka, la. sakas (pl.) ‘kames’, s. i. çākhā- ‘šaka’ ir t.t. Semant. plg. s.-kr. vile, le. widły, r. vily gimin. s. sl. věja ‘šaka’, s. sl. viti ‘sukti, verpti’; la. dakša galbūt gimin. vok. ž. tagge ‘smaigalys’, ol. tak ‘šaka’, žodžiai, žym. sąv. ‘šakės’, kartais siejami su skaitvardžiu ‘du’.
Šaltinis:
Buck 1949, 502
Antraštė:
šãkės
Straipsnelis:
žr. mentė
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 324
Antraštė:
šãkės
Straipsnelis:
žr. šaka
Šaltinis:
Hamp 2006b, 97–98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas