Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šakni̇̀s
Straipsnelis:
Apie Zarasus kartais pasitaiko griežčio pavadinimas šakni̇̀s. Tai veikiausiai skolinys iš latvių k. saknis, -ņu [161]. Šis griežčio pavadinimas sietinas su žodžiu sakne ‘šaknis’. [163].
Šaltinis:
LMAD, 161–163
Antraštė:
šaknis
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, žymin. sąv. ‘šaknis’, l. dažnai būna susiję etimologiškai su ‘šaka’. Didelę šios reikšmės žodžių grupę sudaro iš ide. prokalbės paveldėti žodžiai, < ide. *wr̥̄d-, *wr̥d-, matomų žodžiuose, reiškiančiuose ‘šaknis’, ‘šaka’, ‘augalas’. Lie. šaknis, la. sakne, pr. sagnis gimin. lie. šaka, s. i. çākhā ‘t.p.’.
Šaltinis:
Buck 1949, 523
Antraštė:
šakni̇̀s
Straipsnelis:
sagnis (turbūt gn < kn) E. 629 ‘šaknis’: lie. šakni̇̀s, šakà, s. i. šākhā ‘šaka, Zweig’, la. saka, sakas ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 335.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 297
Antraštė:
šaknìs
Straipsnelis:
žr. šaka
Šaltinis:
Hamp 2006b, 97–98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas