Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šakùtė
Straipsnelis:
Verpstės pavadinimas la. šacīte, čačīte, šekumiņš, lie. šakùtė aiškintini kaip deminutyvinės la. še̦̦kums, lie. šakà ar šãkumas ‘išsišakojimo vieta, šakuma; ratelio špūlės sparneliai’ (DŽ 797, 798) formos, atsiradusios įvykus metoniminiam reikšmės perkėlimui.
Šaltinis:
Liparte 1997, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas