Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šalvi̇̀s
Reikšmė:
upėtakis
Straipsnelis:
Fr. 961 s.v. šalvi̇̀s ‘upėtakis’ gretinamas su sl. *solvъ ‘gelsvai pilkas’, r. solovój ‘isabellgelb’, čia priklauso ir germ. *salwa- ‘purvinas, tamsus’, s. isl. so̧lr ‘purvinas, išbalęs’, s. ang., s. v. a. salu ir t.t., Holthausen, AwNWB 298, ir toch. B sal ‘purvinas’, Schwentner, KZ 73 (1958) 117.
Šaltinis:
Schwentner 1965, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas