Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šãmas
Straipsnelis:
Gr. καμασῆνες, sg. καμασήν […] blogai identifikuota žuvis, žr. Thompson, Fisches s. u. Pagal žodžių ἠλακατήν ir ἠλακάτη ryšį mielai atstatoma *κάμασος su priesaga kaip ir πέτασος, κόμπασος ir t. t. Išskyrus graikus, kartu su Frisku gretiname su lie. šãmas, la. sams, r. som ‘šamas’. Ryšys su κάμαξ yra galimas. Žr. Strömberg, Fischnamen 36.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 489
Antraštė:
šãmas
Straipsnelis:
Ankstyvosios ide. kalbos pavadinimams paprastai nurodomi keli atitikmenys. Šie pavadinimai turi baltų -germanų serijas, remiamas pr. kalis, v. v. a. wels [Schrader O., Nehring A. Reallexicon der ide. Altertumskunde 1917–29 II 650] ir baltų slavų giminaičius (r. som, lie. šãmas), kurie kartais mėginami lyginti su gr. καμαςῆνες [Leder I. Russische Fischnamen. Wiesbaden 1968 125–127].
Šaltinis:
Mallory 1983, 270
Antraštė:
šãmas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. šãmas = r. сом.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas