Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šaračkìnė
Straipsnelis:
Šarački̇̀nė, šaračkinùkas (hibr.) ‘šaračkinis švarkelis’, plg. lie. šarački̇̀nis, ‘iš šaračkos pasiūtas’, šaračkà ‘prastas pakulinis audeklas kelnėms, švarkams, rainis’, iš le. szaraczek ‘tokia gelumbės rūšis; prasta suknelė iš tos medžiagos’. Pasitaiko XX a. lietuvių raštų kalboje (V. Krėvė; NdŽ; LKŽ XIV 513).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas