Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šãras
Reikšmė:
(Vieh)futter
Straipsnelis:
žr. šerti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 29
Antraštė:
šãras
Reikšmė:
pašaras
Straipsnelis:
Priešdėlinės darybos painiojimas, netaisyklingas žodžių skaidymas lemia žodžių perdirbimus: lie. šãras (Dusmenys) ‘pašaras’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2011a, 62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas