Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šarcas
Straipsnelis:
Šarcas ‘prijuostė’, plg. vok. dial. šart, šorts ‘t. p.’ (Alm. 122). Vartojamas Mažosios Lietuvos žodynuose nuo XVIII a. (R 224; MŽ 298; N 513; K 421; KŽ 2389; LKŽ XIV 515). Dar žr. žiurstas, šiurčas.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas