Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šar̃kas
Straipsnelis:
Alb. shark (m.) ‘iš juodos arba baltos vilnos storo audeklo pasiūtas be rankovių apsiaustas, papuoštas ilgais kutais’, sharkë (f.) ‘vyriškas apsiaustas iš baltos vilnos’. Turimas taip pat dabartinėje gr. (σάρκα, σάρικα) bei rum. (saricǎ, sarca) kalbose ir, be to, s. sl. (sraka ‘vestis tunica’), r. (soročka ‘marškiniai’) bei lie. (švarkas, šarkas) kalbose. Greičiausia, kad skolinys iš lo. *sarica, kuris rekonstruojamas iš serica ‘šeriai’. Šis žodis yra identiškas su shark I bendra reikšme ‘oda’. Taip pat jo sinonimai bërrúc, lëkurçe bei delésh atitinkamai reiškia ‘maža avis, mažas avinas’, ‘kailiukas’ ir ‘avis’. Piemenų bei kalniečių kailiniai ir apsiaustai dažnai išsaugoja vilnos, iš kurios jie pagaminti, pavadinimą.
Šaltinis:
Çabej 1966a, 11–12 (49)
Antraštė:
šar̃kas
Reikšmė:
Überrock der Fischer
Straipsnelis:
sarxtes E. 425 ‘(kardo) makštys, Scheide [des Schwertes]’ - be patikimos etimologijos. Pr. žodį Pyrsonas AM VII 587 sieja su lie. šar̃kas, Trautmanas Apr. Spr. 419 (su ‘galbūt’) - su lo. carcer ‘Umfriedigung’; dėl priesagos plg. lie. makštìs.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 299
Antraštė:
šar̃kas
Straipsnelis:
Paskutinė [žodžio r. сорок] reikšmė [‘marškiniai’] veikiau leidžia numanyti ryšį su r. соро́чка ‘shirt, blouse’, plg. lie. šar̃kas ‘žvejo švarkas, apsiaustas’, švar̃kas ‘naktiniai marškiniai (nightdress)’; veikiausiai šie nėra skoliniai iš s. norv. serk, kuris germanų kalbose yra visai izoliuotas, o jei kokio nors skolinimosi būta, tai, spėtina, priešinga kryptimi. Lie. formų kirtis atitinka s. rusų kalbos kirtį, fiksuotą pradžios skiemenyje⁸¹ [⁸¹ Kiparsky 1963–1967, 2, 179, 180].
Šaltinis:
Comrie 1992, 776
Antraštė:
šar̃kas
Straipsnelis:
žr. švarkas
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2009, 298–295

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas