Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šarovãrai
Straipsnelis:
Šarovãrai, šaraivãrai, šaravãrai, šaravõrai ‘ilgos plačios kelnės’, plg. le. szarawary, r. шаровары ‘plačios kelnės’, ukr. шаровари ‘kelnės’. Rusų kalba pavadinimą gavo iš turkų kalbos, plg. turkų šalvar ‘kelnės’, o šie – iš persų, plg. persų šālvār ‘t. p.’, kuris padarytas iš persų šāl ‘šlaunis’. Į lenkų kalbą žodis pateko XVI a. per vengrų kalbą, plg. vengrų salvári ‘kelnės’ (Fasmer IV 410; Borejszo 181). Lietuvių kalboje šis žodis pirmą kartą užfiksuotas XIX a. pr. (D. Poška). Galėjo pasirodyti ir kiek anksčiau, nes jis randamas XIX bei XX a. pr. dainų rinkiniuose (LB 345; JD 410, 930, 959; BsO 402). Beje, galimas daiktas, kad tuo metu ir tuose rinkiniuose užfiksuotos formos šaraivãrai, šaravãrai ir šaravõrai atėjo iš lenkų kalbos, plg. le. szarawary. Dabar jos nebevartojamos (LKŽ XIV 514, 515). Forma šarovãrai pasirodė tik XX a. ir galbūt ją reikėtų sieti su r. шаровары (LKŽ XIV 525).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas