Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šaukà
Reikšmė:
kas šaukia, rėkia
Straipsnelis:
Lie. au > br. a fonetikos lituanizmų grupei priskirtinas br. шаке́йда ‘rėksnys, plepys, žvieglys’. Jam giminiški šaũkti šaknies žodžiai, pvz., šaukà, šaukãlius, šauklỹs, šauksnỹs, šaukolà ‘kas šaukia, rėkia; rėksnys’ ir kt., dar plg. šaũkti ‘rėkti, klykti, garsiai kalbėti’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas