Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šeĩris
Reikšmė:
našlys
Straipsnelis:
Lie. skeiris, žinomas iš A. Kašarausko rankraščio, reikšme ‘našlys’ yra teikimas LKŽ, tačiau šis žodis tokia reikšme niekur kitur nefiksuotas. Atrodo, kad lie. skeiris yra pseodolytis, atsiradusi dėl apsirikimo vietoje šeĩris (šeirỹs) ‘našlys’. Šalia lie. šeĩris, (šeirỹs) yra šeĩrė (šeĩrė) ‘našlė’, gerai pažįstami iš šaltinių, o Bretkūnas šį žodį vartojo ir reikšme ‘vienišas (selbander)’. Yra žinomas ir gývšeiris ‘išsiskyręs ar šiaip žmonos paliktas vyras’, moteris – gývšeirė. Lie. šeĩris, -ė (šeirỹs, -ė̃) giminškas sl. sirъ ‘vienišas, panašlęs’ (plg. s. r. сирый, сирота, сиротина ‘лишившийся отца и матери, безродный’, le. sierota, č. sirý ir kt.). Visus šiuos žodžius bandyta sieti su gr. κῆρος ‘netekęs, panašlęs’, lo. hērēs ‘įpėdinis’, nors kiti mano, kad mėginimas nėra pagrįstas, pastarieji du žodžiai kilę iš *g̑'ho(i)-, o lie. šeirỹs, (-ė̃) ir sl. sirъ – iš prolytės *k̑eiros (plg. Трубачев О., История славянских терминов родства…, 189). Kai kurie etimologai prie giminiškų baltų ir slavų žodžių šlieja dar Av. saē ‘verwaist’.
Šaltinis:
Buivydienė 2000, 213-218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas