Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šeirỹs
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius, (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] Lie. šeirỹs : bažn. sl. сиръ.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 196
Antraštė:
šeirỹs
Straipsnelis:
Sl. sirъ laikomas neaiškios etimologijos: s. sl. СИРЪ, s. r. сирый, сирота, сиротина ‘netekęs tėvo ir motinos’, le. sierota, č. sirý, sirotek, bulg. сира́к, сира́че, serbų сѝра̑к. Sl. sirь senumą rodo priesaga -r-. Literatūroje nurodomi gr. χήρα ‘našlė’, χῆρος ‘netekęs’, ‘našlys’ ir slaviškas žodis aiškinamas iš *kheiros. Vienintelė, neabejotina sl. sirъ giminystė su lie. šeirỹs ‘našlys’, pagal kurį spėjamas bendras *k̑eiros.
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 189
Antraštė:
šeĩrys
Reikšmė:
našlys
Straipsnelis:
žr. šeiris
Šaltinis:
Buivydienė 2000, 213-218
Antraštė:
šeirys
Reikšmė:
Witwer
Straipsnelis:
Liet. šeirỹs ‘Witwer’ lyginamas su s. sl. sirŭ ‘Waise’, le. sierota ‘t. p.’, s. i. śayú- ‘t. p.’, o tai rodo buvus šaknį *k’e- (Smoczyński 2007, 628). Įdomus formalusis lie. šei-v- ir ved. śayú- atitikimas. Dar žr. šeiva
Šaltinis:
Gliwa 2008b, 41–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas