Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šelmuõ
Straipsnelis:
Selmen-. Praslaviškas kamienas ide. kilmės, plg.: lie. šelmuõ, kilm. l. šelmén, gr. σέλμα. Prasl. selmę – senas statybos terminas: atraminė sija, ant kurios laikosi stogas. Gerai atsisipindi vakarinių ir pietinių slavų kalbose: le. szlemię (< ślemię), č. slémě, slemeno, slovk. slemä, slemeno, slov. slȇme, bulg. слеме, mak. слеме. Ukrainiečių pietvakarių šnektoms žinomas selémeno.
Šaltinis:
Бернштейн 1974, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas