Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šer̃kšnas
Straipsnelis:
žr. šarmuo
Šaltinis:
Crepajac 1967, 186
Antraštė:
šer̃kšnas
Straipsnelis:
[Atskirdami veliarinius k, g(h) nuo jų palatalinių variantų, neišleiskime iš akių semasiologijos dalykų:] Etimologijai bl. *kirsna-: pr. kirsnan ‘schwarz’, sl. *čьrnъ (s. sl. črъnъ ‘schwarz, dunkel’ nuo lie. šer̃kšnas, ‘weissgran, schimmelig’, r. bžn. sl. srěnъ ‘ποικίλος’ atskiria [12], nors iš tikrųjų visi minėtieji žodžiai remiasi dviem šaknies *ker- variantais: pirmasis *ker- ‘juodas’, antrasis *k̑er- ‘weissgrau’.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 12–13
Antraštė:
šer̃kšnas
Straipsnelis:
žr. šernas
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 160–161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas