Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šer̃knas
Reikšmė:
šerkšnas
Straipsnelis:
Trečią sluoksnį sudaro tie armėnų tarminiai žodžiai, kurie, palyginus su atitinkamais Grabaro raštų žodžiais, turi įvairius ide. ablauto laipsnius: […] suṙ ‘šaltas’ - saṙn (ide. *k̑er-; plg. isl. hjarn ‘sušalęs sniegas’, lie. šer̃knas) […].
Šaltinis:
Djahukian 1985, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas