Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šer̃mens
Reikšmė:
Leichenmahl, gedulingi pietūs
Straipsnelis:
Pr. sirmen Thes. 161 t. ‘Leichenmahl’ apie tai dar Cizemeris ZfdMa. XVIII 154: lie. šer̃mens ‘t. p.’, apie tai Walde Vrgl. Wrtb. I 408.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 306

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas