Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šermùkšlė
Straipsnelis:
žr. kermušė
Šaltinis:
Gołąb 1972, 56
Antraštė:
šermùkšlė
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. šermùkšlė : slov. srę̑mša.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 195
Antraštė:
šermùkslė
Reikšmė:
mountain ash
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad kai kurie slavų kalbų žodžiai su ide. palatalinių priebalsių kentuminiu atspindžiu yra keltų skoliniai.] Sl. *kerm-(aux)- ʻbird cherry, wild garlicʼ : rus. čeremuxa ʻbird-cherryʼ, le. trzemcha, slovk. čremcha, slov. čremha šalia sremša ʻmountain ashʼ, sr.-kr. sremuš ʻwild garlicʼ. Baltų *k' ir *k, t. y. lie. šermùkslė ʻmountain ashʼ šalia kermùšė ʻwild garlicʼ, galų cremo- ʻgarlicʼ, air. creamh < *ker-m-.
Šaltinis:
Gvozdanović 2009, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas